Tag Archives: Viruscorona

Faedah-faedah Coronavirus Edisi 3

novel coronavirus

CORONA DAN DAKWAH YANG HAQ Saudaraku…Saudariku.. Datangnya coronavirus pasti melalui takdir Ilahii. Dan takdir ilahi pasti dipenuhi hikmah yang banyak. Allah tidak menciptakan sesuatu sia sia. Apapun yang Dia kerjakan pasti mengandung hikmah luar biasa. Datangnya corona telah menyingkap tabir dakwah. Andai kaum muslimin mentafakkurinya. Corona menjadi ajang pemisah antara dakwah yang haq dengan dakwah abal abal. Antara dakwah ilmu …

Read More »

Faedah-faedah Coronavirus Edisi 2

covid19

CORONA DAN KESEMPURNAAN ISLAM Allah telah membuat mata manusia terbuka dengan Allah mengirimkan Coronavirus Seluruh langkah antisipasi wabah yang di anjurkan para ahli di terapkan diberbagai negeri dan digalakkan di berbagai belahan bumi ternyata sudah dibahas secara sempurna didalam syariat Islam yang mulia ini. Tak ada yang tersisa. Jangan memasuki wilayah wabah, jangan tinggalkan wilayah wabah, yang sakit jangan bercampur …

Read More »

Faedah-faedah Coronavirus Edisi 1

faedah hikmah coronavirus

Saudaraku, saudariku… Allah tidak pernah menciptakan suatu keburukan, termasuk corona. Di dalamnya pasti ditemukan kebaikan-kebaikan yang bisa dipetik hikmahnya oleh orang-orang yang bertafakkur. Dalam edisi 1 ini kita akan telisik bahasan tentang CORONA DAN KEMANUSIAN DI DALAM AGAMA ISLAM Adanya wabah corona membuat kemulian agama Islam semakin terpancar, terutama didalam kemanusian. Kepedulian agama Islam akan selamatnya nyawa manusia terpampang begitu …

Read More »